Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Przypominamy, iż do 30 listopada 2023 roku trwa nabór wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

 Zasady przyznawania dofinansowania

Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności formy zbiorowej aktywności mające na celu doskonalenie predyspozycji psychofizycznych osób niepełnosprawnych poprzez:

  • rozwój zainteresowań,
  • aktywność fizyczną połączoną z elementami wypoczynku,
  • aktywność kulturalną,
  • aktywność społeczną i integracyjną,

 

Załączniki:

  • formularz wniosku
  • lista wymaganych załączników.

 

 

Jednocześnie informujemy iż z dniem 27.10.2023r. zostały uruchomione elektroniczne nabory w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON  (sow.pfron.org.pl)

Żeby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w dedykowanym systemie SOW należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i zalogować się na stronie https://sow.pfron.org.pl

zaktualizowany wniosek-sport, kultura, rekreacja i turystyka

załączniki do wniosku