Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w związku z ułatwieniem dostępu beneficjentom do korzystania z pomocy finansowej ze środków PFRON planuje uruchomić w pierwszym kwartale 2022r. nabory centralne w Systemie Obsługi Wsparcia ( sow.pfron.org.pl/) na poniższe zadania:

– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

– dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób

– dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Powyższe ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zadań ustawowych poprzez możliwość składania wniosków online, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Żeby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON:

Należy wejść na stronę: https://sow.pfron.org.pl/ i zalogować się w systemie SOW poprzez profil zaufany założony na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje na temat założenia profilu zaufanego  znajdą Państwo pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zapraszamy także do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Wszelkie informacje o tym jak założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP, włącznie z filmem instruktażowym dostępne są również na portalu SOW.

W systemie SOW zawarte są wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia, które wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

Jednocześnie Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” moduł I i II będą nadal przyjmowane i realizowane za pośrednictwem SOW, z możliwością składania w wniosków  w wersji papierowej.

Wnioski można składać również w wersji papierowej wysyłając pocztą lub składając osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ul. Śląska 1.

Informacji na temat możliwości złożenia wniosku w Systemie Obsługi wsparcia udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Żaganiu pod nr telefonów: 68 477 77 75, 68 477 77 97, 68 477 77 76.