Dyrektor – Anna Kulczyńska

tel. 68 477 77 71

e-mail: a.kulczynska@pcpr.zagan.pl

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor jednostki przyjmuje we wtorki w godzinach 8-12.