Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział: rodzinnej pieczy zastępczej

  • ul. Rybacka 38 II piętro
  • 68-100 Żagań
  • tel. 68 477 77 71 wew. 3

Dział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności