Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Szczegółowe informacje na stronie Funduszu.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

Jednocześnie informujemy, że nabory w module I i II pilotażowego Programu Aktywny Samorząd zostaną uruchomione do dnia 01.03.2022r.

Przypominamy o możliwości składania wniosków przez System obsługi Wsparcia. System pozwala zrealizować wniosek od złożenia do rozliczenia w formie online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Narzędziem niezbędnym do realizacji wniosku w systemie jest podpis elektroniczny lub Profil zaufany na platformie ePUAP.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Systemu Obsługi Wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu infolinii PFRON: 800 889 777.

Szczegółowe informacje na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022r można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu pod numerami telefonów: 68 477 77 75 lub 68 477 77 97.