Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, iż z dniem 1 marca 2022 r. uruchomione zostały nabory w module I i II pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Przypominamy o możliwości składania wniosków przez System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl – tutaj dostępne są również do pobrania obowiązujące druki wniosków oraz załączniki.

System Obsługi Wsparcia pozwala zrealizować wniosek od złożenia do rozliczenia w formie online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Narzędziem niezbędnym do realizacji wniosku w systemie jest podpis elektroniczny lub Profil zaufany na platformie ePUAP.

 

TERMINY składania wniosków:

MODUŁ I – w trybie ciągłym od 01.03.2022 do 31.08.2022

MODUŁ II:

– wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – od 01.03.2022 do 31.03.2022r.

– wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/2023 – od 01.09.2022 do dnia 10.10.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Systemu Obsługi Wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu infolinii PFRON: 800 889 777.

Szczegółowe informacje na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022r można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu pod numerami telefonów: 68 477 77 75 lub 68 477 77 97.