Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Śląska 1

68-100 Żagań, Tel. 68 477 77 71; Fax. 68 477 77 74

www.pcpr.zagan.pl;   e-mail: sekretariat@pcpr.zagan.pl

 

SAMODZIELNOŚĆ TO STANDARD

projekt realizowany przez:

Powiat Żagański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
w partnerstwie z
– Lutolską Spółdzielnią Socjalną WINDA

Celem projektu jest zwiększenie szans na samodzielność społeczną i zatrudnienie co najmniej 38 osób, w okresie 2022-2023.

Projekt skierowany jest do: osób z niepełnosprawnościami, wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, rodzin zastępczych i otoczenia w/w grup (w tym: osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, w tym uczących się).

Wartość projektu: 376 470,59 zł, w tym ze środków UE- 301 176,47 .