Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył inicjatywę rządowego pakietu „ Samodzielność – Aktywność – Mobilność” w postaci dwóch programów, których celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością:

  1. „Mieszkanie dla absolwenta” – realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidulane kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy’
  2. „ Dostępne mieszkanie” – realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych – w tym przypadku dofinansowanie obejmie koszty zmiany miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programów będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW). Nie ma możliwości składania wniosków w postaci papierowej.

Żeby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON:

Należy wejść na stronę: https://sow.pfron.org.pl/ i zalogować się w systemie SOW poprzez profil zaufany założony na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje na temat założenia profilu zaufanego  znajdą Państwo pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zapraszamy także do kontaktu z bezpłatną infolinią PFRON : 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Wszelkie informacje o tym jak założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP, włącznie z filmem instruktażowym dostępne są również na portalu SOW.

W systemie SOW zawarte są wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia, które wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

Dokumenty związane z realizacją programów dostępne są w witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.