Informacja

dot. otwarcia ofert złożonych na zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2023.

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu z dniu 14 czerwca 2023 r.

W wyznaczonym terminie, tj. do 28 czerwca 2023 r. wpłynęły 2 oferty:

  1. Instytut Kształcenia Aleksandra Kuleta, ul. Szarych Szeregów 2b/58, 96-300 Żyrardów
  2. SPECTRUM Łukasz Basaj, ul. Lubuska 18A/7, 68-100 Żagań

Szczegółową analizę ofert zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Oferta Nr 1: niekompletna,  nie spełnia wymogów formalnych i merytorycznych zapytania.

Oferta Nr 2: kompletna, spełnia wymogi formalne i merytoryczne zapytania.

Plan finansowy na zadanie będące przedmiotem zapytania w 2023 roku wynosi 13 500,00 zł.

Oferta Nr 2 spełnia wszystkie wymogi i mieści się w planie finansowym przewidzianym na realizację zadania w 2023 roku.

 

 

Anna Kulczyńska

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Żaganiu