Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił usługę centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, będącą wypożyczalnią sprzętu medycznego. Ze sprzętu można skorzystać po wpłaceniu kaucji.
Każdy, kto: ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.
Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wniosek może być złożony za pomocą systemu SOW.

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

https://wartowiedziec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70146:pfron-uruchomil-wypozyczalnie-sprzetu&catid=8:polityka-spoleczna&Itemid=118