Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Wnioski i Wystąpienia Powiatów dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w Oddziale Lubuskim PFRON od 1 grudnia 2023 roku do 1 marca 2024 roku.

Uwaga! Gminy mogą składać wnioski do Powiatów, które później składają Wystąpienia do Oddziału PFRON w Zielonej Górze. Tylko Powiaty mogą składać Wnioski i Wystąpienia.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w Oddziałach PFRON w trybie ciągłym.

Więcej szczegółów:

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku