Wniosek –  likwidacja barier w komunikowaniu się – 2024 r.