Informacja

dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

 

Do dnia 3 czerwca 2024 r. wpłynęła 1 oferta:  Beaty Katarzyny Aleszczyk i Izabelli Gaweł

Plan finansowy na zadanie będące przedmiotem zapytania w 2024 roku wynosi 15 000,00 zł.

Złożona oferta spełnia wymogi i mieści się w planie finansowym przewidzianym na realizację zadania w 2024 roku.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Żaganiu