W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy ul. Śląskiej 1 (pok. Nr 6) działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY ,,Żar”, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 5

Pracownicy Punktu udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym w wyniku:

 • Uszkodzenia ciała,
 • Bójki lub pobicia,
 • Wypadku komunikacyjnego,
 • Groźby karalnej,
 • Zgwałcenia,
 • Innych przeciwko wolności seksualnej,
 • Przemocy domowej,
 • Kradzieży,
 • Nie alimentacji,
 • Rozboju,
 • Oszustwa,
 • Uszkodzenia mienia,
 • I innych.

 

Punkt oferuje bezpłatną pomoc w formie:

 • Pomocy psychologicznej,
 • Pomocy prawnej,
 • Pomocy materialnej – bony towarowe i żywnościowe,
 • Pokrycia kosztów czasowego zakwaterowania,
 • Dofinansowania do czynszu,
 • Pomocy w edukacji ogólnodostępnej,
 • Pokrycia kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • Dofinansowania do pobytu dziecka w przedszkolu,
 • Finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • Pokrycia kosztów dostosowania lokali mieszkalnych do potrzeb osoby pokrzywdzonej niepełnosprawnej,
 • Zakupu urządzeń,
 • Pokrycia kosztów wyjazdu małoletniego pokrzywdzonego.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ul. Śląska 1

68-100 Żagań

Tel. 782 886 000

Czynny:

Wtorek 14.30-19.30

Czwartek 14.00-19.00